Litzings Mango och Tomater
Jolijo AB
   

Fakta om företaget


Jörgen Litzing med hela personalen framför fabriken i Burkina Faso

Familjen Litzing startade sin verksamhet i Burkina Faso 2003?

Men det hela började egentligen mycket tidigare, som ett vänskapsprojekt för att bygga en solcellsdriven mangotork. Jörgen hade fått en idé om att bygga en tork, som skulle drivas med solceller, som ett projekt för att hjälpa till att skapa arbetstillfällen i Burkina Faso, ett mycket fattigt land i Västafrika.

xcbmnkhgkg,.gks


Fabriken i Burkina Faso

Fabriken skapar arbetstillfällen på flera sätt. Dels har vi de anställda, som arbetar med produktionen. De får arbete, samtidigt som de får utbildning. Något som de inte skulle ha kunnat få annars.

Dessutom köper man in skörden av mango från lokala odlare, i möjligaste mån. Det betyder fler arbetstillfällen i trakten.

Man uppmuntrar också till kreativitet och diversifiering, genom att prova på nya produkter, som ger lokalbefolkningen möjlighet och motivation att odla nya grödor. Ett bra exempel är tomaterna, som fungerar så bra genom att de mognar under en period då det inte finns mogen mango. Alltså kan man utnyttja fabrikens kapacitet under en större del av året. På så sätt kan också de anställda erbjudas arbete under en större del av året.


Personalen tar en välförtjänt lunchrast utanför fabriken

 


Patrice, den lokale chefen för verksamheten

Patrice är platschef på fabriken i Burkina Faso. Han arbetar i nära kontakt med Jörgen Litzing i Sverige. Telefon, mail och SMS används flitigt för att hålla kontakten och se till att informationen når fram.

Jörgen reser förstås ner till Burkina Faso med jämna mellanrum, för att inspektera verksamheten på plats, hålla kontakt med sina anställda och med myndigheter och handelspartners på plats.